Cơ cấu tổ chức phòng giáo dục Krông Búk

Cập nhật lúc: 15:56 14/04/2020

 

Ông Nguyễn Đình Khả

Chức vụ: Trưởng phòng 

Năm sinh: 1965

Quê quán: Bình Định

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Vật Lý

Trình độ chính trị: Cử nhân Chính trị

Ông Phạm Thành Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Năm sinh: 1962

Quê quán: Thái Bình

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính

 

Bà H Wiê Ayun

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Năm sinh: 1970

Quê quán: Đắk Lắk

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính

Ông Huỳnh Sơn Long

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1982

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Tin học và Cử nhân Luật

Địa chỉ Email: hslongkb.daklak@moet.edu.vn

 

Ông Phan Đăng Thuyết

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1979

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân sư phạm Tiểu học

Ông Lê Huỳnh Sang

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1981

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1982

Quê quán: Phú Thọ

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tiểu học

 

Ông Phạm Văn Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1971

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 

Bà Lương Thị Nết

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1987

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 

Bà Trần Thị Lâm Đoàn Sa

Chức vụ: Chuyên viên

Năm sinh: 1986

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Mầm non và cử nhân Kế toán